Kérjük, amennyiben Joyo kültéri babzsákot szeretne vásárolni, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeket (továbbiakban ÁSZF), és csak abban az esetben vásároljon babzsákot, ha minden pontjával egyetért és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve!

Ez a dokumentum elérhető a www.joyobabzsak.hu weboldalon.

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „Feltételek„) a Joyo Kültéri Babzsák Szakértő Kft. (székhely: 9500 Celldömölk, Széchenyi utca 2. B. épület 1 em. 2., adószám: 27107595-2-18., cégjegyzékszám: 18-09-114125, a továbbiakban: „Szolgáltató„) és az általa nyújtott elektronikus kereskedelmi, illetve kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: „Ügyfél„) jogait és kötelezettségeit tartalmazza (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: „Felek„).

A jelen Feltételek hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi tevékenységre, amely a www.joyobabzsak.hu című internetes oldalon, illetve annak vásárlói felületén (a továbbiakban: „Weboldal„) keresztül történik, továbbá minden olyan kereskedelmi jogügyletre Magyarország, illetve más ország területén, amely egyébként (nem elektronikus úton) a Felek között jön létre vagy ott kerül teljesítésre a Szolgáltató által értékesített termékkel (a továbbiakban: „Termék„) összefüggésben.

Kérjük, hogy minden esetben figyelmesen olvassa el a jelen Feltételeket és az Adatkezelési tájékoztatót, különös tekintettel az esetleges módosításokra, hogy mindenkor tisztában legyen az adott termék valamely üzlethelyiségben vagy a Weboldalon keresztül történő megvásárlására irányadó feltételekkel és a Weboldal használatának feltételeivel.

Jelen Feltételekben a Weboldalon keresztül történő vásárlással kapcsolatban rögzített rendelkezések a Szolgáltató üzlethelyiségeiben történő vásárlásra értelemszerűen irányadók. Jelen feltételek alkalmazásában a „szerződés” szó értelemszerűen jelenti egyaránt a személyesen írásban aláírt, az e-mailen és a Weboldalon keresztül létrejött szerződéseket is.

Tartalom:

 • Szolgáltató adatai
 • Általános tudnivalók
 • Megrendelés (termékek, akciók)
 • Szállítási feltételek
 • Árak, fizetési feltételek
 • Garancia, szavatosság, elállás
 • Impresszum

1. A SZOLGÁLTATÓ ADATAI

A Szolgáltató adatai a következők:

1.1. A Szolgáltató neve:

Joyo Kültéri Babzsák Szakértő Kft.

1.2. A Szolgáltató székhelye:

9500 Celldömölk, Széchenyi utca 2. B. ép. 1.em. 2

1.3. A Szolgáltató telefonszáma:

+36-70/587-4087

1.4. A Szolgáltató elektronikus elérhetősége: joyokulteribabzsak@gmail.com

1.5. A Szolgáltató adószáma:

27107595-2-18

1.6. A Szolgáltatót nyilvántartó hatóság:

 Szombathelyi Törvényszék Cégbírósága

1.7. A Szolgáltató cégjegyzékszáma:

18-09-114125

1.8. A szerződés nyelve:

Magyar (más nyelven történő szerződéskötésre nincs lehetőség)

1.10. A Weboldal tárhely-szolgáltatójának adatai:

Név:                                      MAXER Hosting Kft.

Székhely:                           9021 Győr, Arany J. u. 31

Cégjegyzékszám:             08-09-013763

Adószám:                            13670452-2-08

2. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK (Elektronikus kereskedelem)

2.1. A Szolgáltató üzleti tevékenységére és az általa felajánlott szolgáltatásokra a magyar jog az irányadó. A Weboldal használati nyelve és a megrendelések, illetve szerződések nyelve a magyar.

2.2. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a jelen Feltételeket (ideértve különösen a Weboldal működési módját és a Weboldalon megjelenő információkat) alapos okkal egyoldalúan, előzetes általános értesítés mellett módosítsa, a módosítást követően adott megrendelésekre kiterjedő hatállyal. Alapos oknak minősül különösen a szolgáltatás díjának módosítása tekintetében az infláció, egyebekben a piaci feltételek olyan változása, mely a szolgáltatás azonos színvonalon történő nyújtását lehetetlenné teszi, vagy ha az Ügyfél, alvállalkozói, közreműködői vagy szerződéses partnerei a jelen Feltételek szerinti szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos lényeges szerződéses kötelezettségeik teljesítését elmulasztják. A Szolgáltató a Weboldal megszakításmentes elérhetőségének biztosítására törekszik, mindazonáltal fenntartja a jogot, hogy a Weboldal működését részben vagy egészben alapos okkal (különösen a technikai feltételek lényeges megváltozása esetén) felfüggessze.

2.3. Amennyiben a jelen Feltételek bármely rendelkezése a magyar jogszabályok szerint érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan, a jelen Feltételek összes többi rendelkezése ettől függetlenül teljes mértékben érvényes és hatályos marad, és a jelen Feltételek érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan rendelkezése (mindaddig, amíg érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan) elválasztásra kerül a jelen Feltételektől. A jelen Feltételeknek részben vagy csak bizonyos mértékben érvénytelennek, jogellenesnek vagy végrehajthatatlannak tartott bármely rendelkezése az érvénytelennek, jogellenesnek vagy végrehajthatatlannak nem tartott részét illetően teljes mértékben érvényben és hatályban marad. Az Ügyfél és a Szolgáltató minden elvárható erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy az érvénytelennek, jogellenesnek vagy végrehajthatatlannak minősített (elválasztott) rendelkezést egy olyan érvényes, jogszerű és végrehajtható rendelkezéssel helyettesítsék, melynek joghatása a lehető legnagyobb mértékben megfelel az elválasztott rendelkezés célzott joghatásának.

2.4. Amennyiben a Szolgáltató által forgalmazott termékekkel és/vagy szolgáltatásokkal kapcsolatban bármilyen kérdése van, kérjük látogassa meg a Szolgáltató honlapját vagy írjon e-mailt a joyokulteribabzsak@gmail.com címre.

2.5. Jelen Feltételek 2020. június 25.  napján lépnek hatályba.

3. MEGRENDELÉS (TERMÉKEK, AKCIÓK)

3.1. Szerződéskötés, adatszolgáltatás

3.1.1. A Weboldalon történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen Feltételekben meghatározott módon. A megrendelés Szolgáltatóhoz történő elküldésével (ajánlat) és a Szolgáltató Ügyfélnek küldött visszaigazolásával (elfogadás) a Szolgáltató és az Ügyfél között írásbeli szerződés jön létre, amelyet a Szolgáltató iktat, és annak létrejöttét követő 5 évig őriz.

3.1.2. A megrendelés leadását megelőzően az Ügyfél köteles kitölteni a Weboldalon a megrendelés folyamatában megjelenő adatlapot. Az Ügyfél köteles ügyelni az adatok pontosságára, hiszen a megadott adatok alapján kerül számlázásra, illetve szállításra a Termék. A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A hibásan rögzített adatok megváltoztatására a joyokulteribabzsak@gmail.com címre küldött e-mail útján vagy az 1. pontban rögzített telefonos elérhetőségen van lehetőség.

3.2. A megrendelés

3.2.1 A webshopon keresztül való vásárlás lépései

Bejelentkezés/regisztráció: A Weboldalon a vásárláshoz regisztráció nem szükséges.

A Termék kiválasztása: A Termékeket a Webshopban találja meg az Ügyfél.

Megrendelés: Miután végzett a termékek kiválasztásával az Ügyfél a Weboldalon a Termékeket a „Kosárba teszem” gombbal a kosárba teszi, a jobb felső sarokban a kosár gombon a termékek darabszáma lesz látható, illetve rákattintva megjelennek a kiválasztott termékek. A „kosár” gombra kattintva, a kosár tartalmát látja, ahol a mennyiség módosítható. A bruttó végösszegek is feltüntetésre kerülnek. A kalkulált összeg a szállítás díját nem tartalmazza, az külön kerül feltüntetésre. A bruttó végösszeg alatt látható a „várható szállítási költség”, melyet a weboldal a termék paramétereit figyelembe véve kalkulál ki. Személyes átvétel választása esetében nem kerül felszámításra egyéb költség.

Ezt követően tudunk továbblépni a pénztárhoz, a szükséges adatok megadásához. Az Ügyfél minden, a Weboldalon (vagy e-mailben) leadott megrendelés során köteles megadni az alábbi adatokat:

 • szállítás, illetve fizetés módja, (személyes átvétel, kiszállítás / Banki átutalás, Készpénzes fizetés)
 • megrendelő neve, e-mail címe, telefonszáma, számlázási címe,
 • szállítás esetén szállítási cím,
 • céges számla esetén a cégnév, a székhely és az adószám.

Az adatok megadását követően a „Megrendelés elküldése” gombra kattintva küldheti el megrendelését. A megrendelés elküldésével Ön elfogadja az Adatkezelési tájékoztatóban leírtakat.

A Szolgáltató ezúton tájékoztatja az Ügyfelet, hogy a Termékek elérhetőségét csak a megrendelés feldolgozásakor tudja ellenőrizni. Amennyiben valamelyik Termékből nincs megfelelő mennyiség készleten, úgy a megrendelést követően a Szolgáltató munkatársa telefonon vagy e-mailben felveszi az Ügyféllel a kapcsolatot a kiszállítandó csomag tartalmát és a kiszállítás időpontját illetően.

3.2.2. A Szolgáltató az Ügyfél megrendelését (vételi ajánlatát) külön visszaigazoló e-mail (a továbbiakban: „Visszaigazolás„) útján fogadja el, mellyel a szerződés a Felek között létrejön. Amennyiben a Visszaigazolás az Ügyfél megrendelésének elküldésétől számított legkésőbb 48 órán belül az Ügyfélhez nem érkezik meg, az Ügyfél mentesül az ajánlati kötöttség alól.

3.3. Személyes megrendelés, illetve személyes megtekintést követően e-mail útján leadott megrendelés

A Szolgáltató székhelyén történő vásárlás esetén a szerződés a Szolgáltató által használt megrendelésminta aláírásával, az abban foglalt tartalommal jön létre. A Szolgáltató székhelyén telefonon előre egyeztetett időpontban lehetséges a megrendelés/vásárlás. A szerződést a Szolgáltató irattárában elhelyezi és az adatvédelmi tájékoztatásban foglalt ideig, de legalább 5 évig megőrzi.

A személyes megtekintést követően e-mail-ben elküldött megrendelés esetén a szerződés az Ügyfél által aláírt megrendelésminta e-mail útján történő elküldését követően a Szolgáltató elfogadásával jön létre és írásbeli szerződésnek minősül, amelyre a fentiek megfelelően irányadók. Az ilyen módon létrejött szerződés nem tekinthető távollévők között létrejött szerződésnek, így arra a jelen Feltételek 6.4. pontjában foglaltak nem alkalmazandók, a fogyasztónak minősülő Ügyfelet elállási jog nem illeti meg.

A szerződés megkötéséhez az Ügyfélnek a fenti 3.2.1. pontban felsorolt adatait szükséges a Szolgáltató rendelkezésére bocsátania.

3.4. Termékek, akciók

3.4.1. A Weboldalon a Szolgáltató részletesen feltünteti a Termék nevét, leírását, a Termékekről fotót jelenít meg. Amennyiben a megjelenített képek eltérnek a valóságtól, és csak illusztrációként szerepelnek, azt Szolgáltató a kép mellett feltünteti. A Weboldalon szereplő képek és szövegek a Szolgáltató tulajdonát képezik, a Szolgáltató fellép a Weboldalon szereplő tartalmak jogosulatlan felhasználóival szemben.

3.4.2. Az Ügyfél a vásárlás előtt a Termékkel kapcsolatos kérdésekkel Szolgáltatóhoz fordulhat. A Weboldalon található bármely Termék minőségével, alapvető tulajdonságával, használatával, használhatóságával kapcsolatos további információkat a Szolgáltató 1. pontban rögzített elérhetőségein kaphat az Ügyfél.

3.4.3. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató a Weboldal felületén teljeskörűen tájékoztatja az Ügyfeleket az akcióról és annak pontos időtartamáról és annak igénybevételének módjáról.

3.4.4. A Weboldalon kapható Termékek árai bruttó fogyasztói árak, melyek a Weboldalon és a személyesen leadott rendelésekre is érvényesek.

3.4.5. A Weboldalhoz kötődő promócióknál (pl. általános akciós időszakok, kupon kedvezmények stb.) előfordul, hogy csak a Weboldalon való rendelés leadása esetén érvényesek, a telephelyen történő vásárlásoknál nem feltétlenül érhetők el.

4. SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK

A kiválasztott termékeket az Ügyfél házhozszállítással, vagy a Szolgáltató székhelyén, telefonon előre egyeztetett időpontban személyesen tudja átvenni.

4.1 Házhozszállítás és költségek:

Amennyiben az Ügyfél a kiválasztott Terméket házhozszállítással rendeli meg, úgy várhatóan a Szolgáltató a Termék Szolgáltatóhoz történő beérkezését követő, készleten lévő Termék esetén a Visszaigazolástól számított 7-10 napos határidővel juttatja el azt az Ügyfélhez. A házhozszállítás reggel 8 és délután 17 óra között történik, telefonon/e-mailben előre egyeztetett időpontban. Amennyiben az Ügyfélnek a szállítási határidő nem megfelelő, a Termék kiszállításáig az 1. pontban foglalt elérhetőségeken, telefonon vagy e-mailben kérheti annak módosítását vagy elállási jogát gyakorolhatja, amennyiben a szolgáltatás elfogadása már nem áll érdekében. Amennyiben az Ügyfél a határidő módosítási szándékát nem jelzi, a visszaigazolásban szereplő szállítási határidőt a Szolgáltató elfogadottnak tekinti. Ha az Ügyfél nem tartózkodik a megadott címen a szállítási időpontban értesítő kerül a címre, csomagszámmal, az ügyfélszolgálat telefonszámával és a csomagot visszaszállítják a székhelyre, ahonnan ismét keresni fogják az Ügyfelet.

A szállítás díja 5.000 Ft.

Kézbesítés esetén a nyugtát, igény esetén számlát, amely egyben garancialevél is, a csomag tartalmazza. Az Ügyfél köteles a csomagot személyes átvételkor megvizsgálni. Amennyiben a csomagon vagy a Terméken sérülést tapasztal, az Ügyfél köteles kárfelvételi jegyzőkönyvet kérni és a csomag átvételét megtagadni. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt a Szolgáltatónak nem áll módjában elfogadni.

4.2 Személyes átvétel:

Az Ügyfélnek lehetősége van a megrendelt termékeket a Joyo Kft. székhelyén átvenni a Szolgáltató munkatársaival történt egyeztetést követően. Személyes átvétel esetén üzletben az Ügyfél a kasszánál köteles jelezni, hogy megérkezett a félretett csomagjáért.

A személyes átvétellel rendelt csomagok összeállításáról telefonon is értesítik az Ügyfelet a Szolgáltató munkatársai. Ennek átfutási ideje a termék Szolgáltatóhoz történő beérkezését, készleten lévő termékek esetén a megrendelést követő 7-10 nap.

A szerződés aláírásával/megrendelés leadásával Ügyfél tudomásul veszi és elfogadja, hogy a megrendelt Termék megérkezéséről Szolgáltató a lehető legrövidebb időn belül az Ügyfél által megadott e-mail elérhetőség útján értesíti. Amennyiben az Ügyfél az értesítés kiküldését követő naptól számítva a 7. munkanapig a Terméket nem veszi át, úgy az Ügyfél köteles a felhívást követő 8. munkanaptól a Termék átvételéig termékenként napi 1.000 Ft késedelmi kötbért fizetni Szolgáltató részére. Ügyfél tudomásul veszi, hogy a kötbérfizetési kötelezettség kikötését a raktározás céljából rendelkezésre álló tárhelyek limitált száma indokolja, a tárhelyeknek az ügyfelek átvételi késedelméből eredő kimerülése esetén a Szolgáltató kizárólag külön raktározási díj fizetése ellenében tud további tárhelyeket igénybe venni. Az Ügyfél tudomásul veszi továbbá, hogy a Szolgáltató jogosult a kötbér iránti követelését az Ügyfél bármely követelésével szemben beszámítani, illetőleg a kötbér összegét az Ügyfél által már befizetett összegekből érvényesíteni, amely abban az esetben is irányadó, ha az Ügyfél elállási jogát gyakorolja.

Amennyiben az Ügyfél a Termékkel kapcsolatban egyáltalán nem teljesített kifizetést a Szolgáltató és a Terméket az értesítéstől számított 8. napig belül nem veszi át, a szerződés automatikusan megszűnik.

Amennyiben az Ügyfél előleget fizetett a Szolgáltatónak, de a Terméket nem veszi át, úgy a Szolgáltató jogosult a fentiek szerinti kötbérre vonatkozó igényét az Ügyfél által befizetett összeggel szemben naponta beszámítással érvényesíteni. Abban az esetben, ha a jelen pont szerint beszámítható kötbér összege eléri az Ügyfél által befizetett összeget, a szerződés automatikusan megszűnik és a Szolgáltatónak az Ügyfél felé visszafizetési kötelezettsége nem áll fenn.

Amennyiben az Ügyfél a teljes vételárat megfizette a Szolgáltatónak, de a Terméket nem veszi át, úgy a Szolgáltató jogosult a fentiek szerinti kötbérre vonatkozó igényét az Ügyfél által befizetett összeggel szemben naponta beszámítással érvényesíteni. Abban az esetben, ha a jelen pont szerint beszámítható kötbér összege eléri az Ügyfél által befizetett összeget, a szerződés automatikusan megszűnik és a Szolgáltatónak az Ügyfél felé visszafizetési kötelezettsége nem áll fenn.

4.3. Mi történik, ha az Ügyfél nem kap értesítést a csomag összeállításáról 10 napon belül?
A Szolgáltató kéri az Ügyfelet, hogy amennyiben érdeklődni szeretne a csomag szállításának időpontjáról, keresse fel a megadott elérhetőségek valamelyikén. Amennyiben technikai okok miatt téves ár vagy már nem kapható Termék jelenik meg a Weboldalon, illetve, ha nem áll épp rendelkezésre a megrendelt mennyiség valamely Termékből, a csomag elküldése előtt a Szolgáltató munkatársai egyeztetés végett telefonon, vagy e-mail-ben megkeresik az Ügyfelet. Az ilyen megrendeléseket csak az Ügyféllel való egyeztetés után, beleegyezésével veszi a Szolgáltató érvényesnek. Ezért a Weboldalon szereplő Termékek és árak nem minősülnek ajánlattételnek, csupán tájékoztató jellegűek.

5. ÁRAK, FIZETÉSI FELTÉTELEK

5.1. A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg, amely az általános forgalmi adót nem tartalmazza, tekintettel arra, hogy a Szolgáltató alanyi adómentes. A termékek vételára a csomagolás költségét és a védőhuzatot is tartalmazza.  A kiválasztott termékre egyedi logó készíttethető, a mindenkori árlistán szereplő díjazásért. A Weboldalról megrendelhető Termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolhatja. A megrendelés és a Termék átvétele közti időszakban bekövetkezett árcsökkenés esetén a Szolgáltató nem térít vissza pénzt.  A Weboldalon található árak és akciók bizonyos esetekben csak a Weboldalon leadott rendelésekre érvényesek. A termékek vételára bankkártyás fizetéssel, banki átutalás útján vagy készpénzben egyenlíthető ki az alábbiak szerint.

5.2. Bankkártyás fizetés

Személyes átvétel esetén lehetőség van a Termék teljes vételárának a Szolgáltató székhelyén történő bankkártyás kifizetésére. Házhozszállítás esetén a megrendeléskor banki átutalás útján lehet fizetni, vagy átvételkor készpénzzel.

5.3. Banki átutalás

Amennyiben az Ügyfél bármely termék esetén a banki átutalást választja, úgy fizetési kötelezettségének az alábbiak szerint tud eleget tenni. A Szolgáltató a visszaigazolásban/megrendelésben megküldi bankszámlaszámát, amely eltérő rendelkezés hiányában: 11747044-21449462-00000000. Az összeg akkor minősül megfizetettnek, amikor azt a Szolgáltató bankszámláját vezető bank a Szolgáltató bankszámláján jóváírja. Az összeg jóváírását követően a Szolgáltató megkezdi a csomag kézbesítését. A kézbesített csomag tartalmazza a szükséges bizonylatokat is.

Kérjük, hogy banki átutalását a Szolgáltatóval egyeztetett (és a megrendelésen rögzített) fizetési határidőn belül teljesítse. Amennyiben a termék ára e határidőn belül nem kerül jóváírásra a Szolgáltató fenti bankszámláján, a Szolgáltató elállhat a szerződéstől.

5.4 Készpénzes fizetés

Személyes átvétel esetén az Ügyfélnek lehetősége van a Szolgáltató jelen Feltételek szerinti székhelyén készpénzben teljesíteni fizetési kötelezettségét.

6. SZAVATOSSÁG, JÓTÁLLÁS, ELÁLLÁS

Amennyiben a Termék sérült, hibás, vagy az Ügyfél nem azt a Terméket kapta, amelyet megrendelt, de lentiek szerinti elállási jogát gyakorolni nem kívánja vagy arra a lentiek szerint valamely feltétel hiányában nincs lehetősége, akkor köteles a Terméket személyesen bemutatni vagy a kifogás alapját képező okokról megfelelő fénykép felvételeket küldeni a joyokulteribabzsak@gmail.com e-mail címre  és a Szolgáltató tájékoztatja az Ügyfelet a Termékkel kapcsolatos szavatossági jogokkal (így különösen a Termék visszajuttatásával, kijavításával avagy kicserélésével) kapcsolatban. Amennyiben a Szolgáltató úgy ítéli meg, hogy az Ügyfelet a lentiek és a vonatkozó jogszabályok alapján szavatossági jogok nem illetik meg, illetve azok gyakorlását bizonyos körülmények kizárják, úgy erről írásbeli indokolással tájékoztatja az Ügyfelet. A Szolgáltató nem felel többek között az olyan károkért, amelyek a jótállás/szavatosság tartama alatt szakszerűtlen használatból, természetes kopásból, idegen alkatrészek beépítéséből, vagy idegen műhelyekben végzett javításból vagy a holnapon feltüntetett garancia vállalási nyilatkozatban felsorolt okokból vagy nem a használati útmutatóban foglaltak szerinti használatból keletkeztek. Erre tekintettel a Szolgáltató reklamációt kizárólag abban az esetben tud elfogadni, amennyiben a terméket a jelen pontban említett külső behatások nem érték. A szavatosság/jótállás nem érvényesíthető, ha a Terméket helytelenül tárolták, nem rendeltetésszerűen használták, helytelenül vagy nem megfelelő módszerrel vagy tisztítószerrel tisztították. Nem vonatkozik a normál használatból adódó kopásra, elhasználódásra, vágásra vagy karcolásra, ütés vagy baleset által okozott sérülésre. Nem garanciális hiba továbbá, a nem rendeltetésszerű használat, vagy akár a helytelen tisztítási módszerek által keletkezett karcolás, elszíneződés és folt, illetve az anyag mindennapos használatából adódó kopása, ami semmilyen körülmények között nem befolyásolja a termék használhatóságát, továbbá szándékos rongálásból eredő kár, elemi károkból eredő károk, ezek szintén nem tekinthetőek garanciális hibának. Azokra a károkra, amelyek nem rendeltetésszerű használatra, vagy az anyag sajátos tulajdonságaira (külső mechanikai, vagy vegyi hatás, olvadás, idegen anyag okozta elszíneződés) vezethetőek vissza a jótállás/szavatoság nem érvényesíthető. A fogókával rendelkező babzsákot felemelni csak úgy szabad, ha nem ül benne senki, különben elszakadhat, ami szintén nem garanciális hiba.

6.1 Kellékszavatosság

6.1.1. Milyen esetben élhet az Ügyfél a kellékszavatossági jogával?

Az Ügyfél a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § – 6:167. § -ban foglalt szabályai szerint.

6.1.2. Milyen jogok illetik meg az Ügyfelet kellékszavatossági igénye alapján?

Az Ügyfél választása szerint az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ügyfél által választott igény teljesítése lehetetlen, vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével az Ügyfélnek okozott érdeksérelmet. Ha a kijavítást vagy a kicserélést az Ügyfél nem kérte, illetve nem kérhette, vagy a Szolgáltató nem vállalta, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a szolgáltató költségére az Ügyfél is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy végső esetben a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban az Ügyfél viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

6.1.3. Milyen határidőben érvényesítheti az Ügyfél kellékszavatossági igényét?

Az Ügyfél köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. A közlés késedelméből eredő kárért az Ügyfél a felelős. Ugyanakkor a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

6.1.4. Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét az Ügyfél?

Az Ügyfél a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

6.1.5. Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogok érvényesítésének?

A teljesítéstől számított 1éven belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha az Ügyfél igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított 1 év eltelte után, de még a teljesítéstől számított 2 éven belül azonban már az Ügyfél köteles bizonyítani, hogy az Ügyfél által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

6.2 Termékszavatosság

6.2.1. Milyen esetben élhet az Ügyfél a termékszavatossági jogával?

Valamely termék hibája esetén az Ügyfél választása szerint kellékszavatossági igényt vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

6.2.2. Milyen jogok illetik meg az Ügyfelet termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként az Ügyfél kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

6.2.3. Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

6.2.4. Milyen határidőben érvényesítheti az Ügyfél termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét az Ügyfél a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

6.2.5. Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén az Ügyfélnek kell bizonyítania.

6.2.6. A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy: (i) a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy (ii) a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy (iii) a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívjuk a figyelmet, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét az Ügyfél a gyártóval (forgalmazóval) szemben érvényesítheti.

6.3 Jótállás

6.3.1. Milyen esetben élhet az Ügyfél a jótállási jogával?

Hibás teljesítés esetén 10.000 Ft felletti bel- és kültéri bútorok tekintetében a Szolgáltató az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján 1 év  kötelező jótállást vállal. A Szolgáltató mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a Termék átadását követően keletkezett. Amennyiben a Szolgáltató nem tudja bizonyítani, hogy a hiba oka a Termék átadását követően keletkezett, az Ügyfél kérheti a termék kijavítását vagy kicserélést, a vételár leszállítását, a kijavítás, kijavíttatás költségét vagy a termék árának visszafizetését, vagyis érvényesítheti kellékszavatossági jogait a 6.2. pontban foglaltak szerint.

6.3.2. Mik a jótállási feltételek?

Amennyiben a vonatkozó jogszabályok hosszabb kötelező jótállási időt nem állapítanak meg a Szolgáltató által forgalmazott termékek tekintetében, a jótállási idő 1 év.

Amennyiben az Ügyfél nem természetes személy, a Szolgáltató nem tartozik felelősséggel a termék használatával összefüggésben ingó vagy ingatlan dolgokban keletkezett károkért.

Az Ügyfél köteles a jótállással kapcsolatos minden értesítést a Szolgáltató joyokulteribabzsak@gmail.com e-mail címre megküldeni vagy bejelenteni a 06-70-587-4087-es telefonszámon.

6.3.3. Mikor mentesül a Szolgáltató a jótállási kötelezettsége alól?

A Szolgáltató jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Felhívjuk a figyelmet, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként az Ügyfelet a jótállásból fakadó jogok a szavatossági jogoktól függetlenül megilletik. A fentiek mellett Szolgáltatót nem terheli felelősség a jelen Feltételekkel kapcsolatban vagy azok alapján az Ügyfél vagy harmadik felek által elszenvedett bármely nem vagyoni, közvetett, illetve következményes kárért, költségért, kiadásért, ideértve egyebek mellett adatvesztést, bevételkiesést, nyereségkiesést, elmaradt hasznot, kereskedelmi jó hírnév csökkenését vagy elvesztését, harmadik személyek követelését.

6.4 Elállás

6.4.1. Az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy Ügyfél (a továbbiakban: „Fogyasztó„) a termék átvételének napjától számított 14 napon belül – vagy akár a termék átvételét megelőzően – indokolás nélkül elállhat a szerződéstől a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében. A Fogyasztó elállási nyilatkozatát a jelen Feltételek 1. számú melléklete szerinti formában vagy egyébként írásban egyértelműen megfogalmazva közölheti a Feltételek 1. pontjában feltüntetett elérhetőségeken.

6.4.2. Az elállási jog gyakorlása esetén a termék Szolgáltató részére történő visszajuttatásáról a Fogyasztónak kell gondoskodnia. A Fogyasztó köteles a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de a szerződéstől való elállására vonatkozó értesítés Szolgáltató részére történő megküldésétől számított 14 (tizennégy) napnál semmiféleképpen sem később a Szolgáltató 1. pontban megjelölt székhelyére visszaküldeni vagy a Szolgáltató székhelyén leadni. Amennyiben a termék jellegénél fogva postai küldeményként nem küldhető vissza, annak elszállításáról a Szolgáltató gondoskodik.

6.4.3. Szolgáltató a termék visszaérkezését követően haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríti a kifizetett összeget a Fogyasztó részére, beleértve a szállítási díjat is. Ha a Fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választja, a Szolgáltató nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltséget. A Szolgáltató a visszatérítés során banki átutalásos fizetési módot alkalmaz.

6.4.4. A visszatérítést Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta a terméket vagy a Fogyasztó kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

6.4.5. Elállás esetén a Szolgáltató követelheti a Fogyasztótól az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárai megtérítését.

6.4.6. Nem illeti meg elállási jog a Fogyasztót, olyan termék esetében, mely nem előre legyártott, hanem személyre szabottan a Fogyasztónak, megrendelésére készült. Ide tartozik minden olyan Termék, amely nem található készleten és amelynek az Ügyfél által meghatározott paraméterekkel (pl. szín, méret, elemek száma stb.) történő legyártására az Ügyfél kívánságára került sor.

6.5. Panaszkezelés rendje

6.5.1. A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 18.§ (1) bekezdésében meghatározott esetekben az Ügyfél jogosult békéltetőtestülethez fordulni. A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltetőtestület neve és elérhetősége: Vas Megyei Békéltető Testület, cím: 9700 Szombathely, Rákóczi Ferenc u. 23. telefonszám: 06-94-312-356, e-mail: bea@vmkik.hu

6.5.2. A Szolgáltató célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, az Ügyfél teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben az Ügyfélnek mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát az 1. pontban megjelölt elérhetőségeken, de kizárólag írásos nyilatkozatban közölheti a Szolgáltatóval.

6.5.3. A Szolgáltató a panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha az Ügyfél a panasz kezelésével nem ért egyet, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak.

6.5.4. Az írásbeli panaszt a Szolgáltató 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A válasz másolati példányát 3 évig megőrzi, s azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

6.5.5. Az Európai Parlament és a Tanács fogyasztói jogviták online rendezéséről szóló, 2013. május 21-i 524/2013/EU rendelete (a továbbiakban: „Rendelet„) alapján az Európai Bizottság létrehozott egy online vitarendezési platformot. A Rendelet szerint az Európai Unióban tartózkodási hellyel rendelkező Fogyasztók és az Európai Unióban letelepedett szolgáltatók közötti, online szolgáltatási szerződésekből eredő kötelezettségekkel kapcsolatban felmerülő jogviták, így az online megkötött szerződésekkel összefüggő pénzügyi fogyasztói jogviták bírósági eljáráson kívüli rendezésére irányuló kommunikációt ezen a platformon keresztül kell a Fogyasztóknak biztosítani. Az online vitarendezési platform 2016. február 15-től elérhető a Fogyasztók számára. Az online vitarendezési platform a következő elektronikus linken érhető el: http://ec.europa.eu/odr.

Impresszum:

Az Joyo Kültéri Babzsák Szakértő Kft. webáruházát a Joyo Kültéri Babzsák Szakértő Kft. üzemelteti.

 

 

 

 

1. számú melléklet

Elállási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási szándék (Feltételek 6.4 pontja) esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett:

Alulírott/ak ……………………………………………..

kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja: * 

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt